It is currently 21 Aug 2019, 11:33

Słówka na dziś (Lexikalischer Kalender, erstes Jahr)

Tematy związane z nauką języka niemieckiego.

Asgard ...

Post » 16 Mar 2015, 01:00


16. März

1. die Abneigung, -, -en – odraza, awersja, antypatia
Sie hat eine Abneigung gegen Schwule und Lesben.
Ona ma awersję do pedałów i lesbijek.

2. weitersagen* – podać dalej (powiedzieć kolejnym osobom)
* sagte weiter - hat weitergesagt
Unsere Schulleiterin hat ein Loch in der Hose, weitersagen.
Nasza dyrektorka szkoły ma dziurę w spodniach, podaj dalej.

3. der Backofen, -s, die Backöfen – piekarnik
Der Kuchen ist noch im Backofen. Ich befürchte jedoch, dass es wieder ein Schlief wird.
Ciasto jest jeszcze w piekarniku. Obawiam się jednak, że znowu wyjdzie zakalec.


żródło: M. Perliński → Lexikalischer Kalender DE-PL – erstes Jahr, Wochenblatt 11

ciąg dalszy nastąpi/Fortsetzung folgt
... The Eternal Validity of the Soul ...
User avatar

 • Posts:668
 • Joined: 08 Oct 2010, 22:10

 • Asgard ...

  Post » 17 Mar 2015, 01:00


  17. März

  1. bereuen* – żałować
  * bereute - hat bereut
  Ich bereue jetzt, was ich vorhin gesagt habe.
  Żałuję tego, co przedtem/przed chwilą powiedziałem.

  2. durchbrennen* – 1. przepalić się 2. nawiać/uciec (np. z pieniędzmi/kochankiem)
  * brannte durch - ist durchgebrannt
  Die Glühbirne ist gestern durchgebrannt.
  Żarówka wczoraj się przepaliła.
  Seine Frau ist ihm durchgebrannt.
  Żona mu nawiała (przypuszczalnie z kochankiem).

  3. der Rohling, -s, -e – 1. brutal / bydlę / nieokrzesaniec 2. surowa pusta płyta, czysty nośnik CDR/DVD-R itp.
  Die billigsten Rohlinge sind fürs Musikbrennen nicht besonders gut geeignet, es sei denn, man brennt mit einer kleineren Geschwindigkeit.
  Najtańsze (czyste) nośniki (optyczne) nie nadają się szczególnie/zbyt dobrze do nagrywania (dosł. wypalania) muzyki, no chyba że nagrywa się (dosł. wypala się) z mniejszą prędkością.


  żródło: M. Perliński → Lexikalischer Kalender DE-PL – erstes Jahr, Wochenblatt 11

  ciąg dalszy nastąpi/Fortsetzung folgt
  ... The Eternal Validity of the Soul ...
  User avatar

 • Posts:668
 • Joined: 08 Oct 2010, 22:10

 • Asgard ...

  Post » 18 Mar 2015, 01:00


  18. März

  1. übersteigen* – przekraczać, przewyższać
  * er übersteigt - überstieg - hat überstiegen
  Das übersteigt meine finanziellen Möglichkeiten.
  To przekracza moje możliwości finansowe.

  2. das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden* – łączyć przyjemne z pożytecznym
  * er verbindet - verband - hat verbunden
  Man kann das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, indem man fremdsprachige Songs hört.
  Można połączyć przyjemne z pożytecznym słuchając piosenek obcojęzycznych.

  3. der Dosenöffner, -s, – otwieracz do konserw
  Solche Kleinigkeiten wie Korkenzieher, Dosen- und Flaschenöffner braucht man immer, wenn man campt.
  Kiedy się biwakuje, potrzeba zawsze takich drobiazgów jak korkociąg, otwieracz do konserw i otwieracz do butelek.


  żródło: M. Perliński → Lexikalischer Kalender DE-PL – erstes Jahr, Wochenblatt 12

  ciąg dalszy nastąpi/Fortsetzung folgt
  ... The Eternal Validity of the Soul ...
  User avatar

 • Posts:668
 • Joined: 08 Oct 2010, 22:10

 • Asgard ...

  Post » 19 Mar 2015, 01:00


  19. März

  1. das Fernheizwerk, -es, -e - ciepłownia
  Wir haben keinen Heizkessel im Block, weil wir Fernwärme vom Fernheizwerk/Heizwerk kriegen*.
  Nie mamy kotła grzewczego w bloku, ponieważ dostajemy ogrzewanie z ciepłowni.
  * kriegen (kriegte - hat gekriegt) → potoczny i mało literacki ekwiwalent czasownika "bekommen" wzgl. "erhalten"

  2. auf gut Glück/aufs Geratewohl - na chybił trafił, w ślepo, licząc na łut szczęścia
  Wir sind ohne festen Plan einfach aufs Geratewohl losgefahren.
  Wyjechaliśmy bez konkretnego planu, po prostu licząc na łut szczęścia.

  3. in der Nase wühlen/bohren* - dłubać w nosie
  * wühlte - hat gewühlt; bohrte - hat gebohrt
  Du könntest einfach helfen, anstatt dazustehen und in der Nase zu wühlen.
  Mógłbyś po prostu pomóc zamiast stać (bezczynnie) i dłubać w nosie.


  żródło: M. Perliński → Lexikalischer Kalender DE-PL – erstes Jahr, Wochenblatt 12

  ciąg dalszy nastąpi/Fortsetzung folgt
  ... The Eternal Validity of the Soul ...
  User avatar

 • Posts:668
 • Joined: 08 Oct 2010, 22:10

 • Asgard ...

  Post » 20 Mar 2015, 01:02


  20. März

  1. der Durchmesser, -s, - – średnica
  Dieser Krater hat einen Durchmesser von über 20 Kilometern.
  Ten krater ma średnicę ponad 20 kilometrów.

  2. ermitteln* – wykryć/prowadzić dochodzenie
  * er ermittelt - ermittelte - hat ermittelt
  Die Polizei konnte den Mörder nicht ermitteln.
  Policja nie mogła wykryć mordercy/sprawcy morderstwa.

  3. traditionsgemäß – zgodnie z tradycją, tradycyjnie
  Traditionsgemäß wird in Polen immer noch viel Wodka getrunken.
  W Polsce zgodnie z tradycją pije się ciągle jeszcze dużo wódki.


  żródło: M. Perliński → Lexikalischer Kalender DE-PL – erstes Jahr, Wochenblatt 12

  ciąg dalszy nastąpi/Fortsetzung folgt
  ... The Eternal Validity of the Soul ...
  User avatar

 • Posts:668
 • Joined: 08 Oct 2010, 22:10

 • Asgard ...

  Post » 21 Mar 2015, 01:02


  21. März

  1. auf die Lunge rauchen* – zaciągać się dymem papierosowym w czasie palenia, "sztachać się"
  * rauchte - hat geraucht
  Sie rauchte zwar, aber nicht auf die Lunge, was den anderen sofort auffiel.
  Paliła wprawdzie, ale bez zaciągania się, co innym natychmiast rzuciło się w oczy.

  2. die Räder drehen durch* – koła buksują (obracają się wokół swej osi tracąc przyczepność z podłożem)
  * drehte durch - hat durchgedreht (inne znaczenia: ześwirować, przekręcić np. przez maszynkę do mięsa)
  Jochen gab zu viel Gas und die Räder drehten durch.
  Jochen dodał za dużo gazu i koła zabuksowały.

  3. baff sein* – zbaranieć, osłupieć, zdębieć
  * er ist baff - war baff - ist baff gewesen
  Als sie hörte, dass er Frau und Kinder hat, war sie ganz baff.
  Kiedy usłyszała, że (on) ma żonę i dzieci, całkowicie osłupiała.


  żródło: M. Perliński → Lexikalischer Kalender DE-PL – erstes Jahr, Wochenblatt 12

  ciąg dalszy nastąpi/Fortsetzung folgt
  ... The Eternal Validity of the Soul ...
  User avatar

 • Posts:668
 • Joined: 08 Oct 2010, 22:10

 • Asgard ...

  Post » 22 Mar 2015, 01:03


  22. März

  1. farbenblind – charakteryzujący się daltonizmem (niezdolnością prawidłowego rozróżniania kolorów)
  Er wollte immer Kapitän zur See werden, aber als es sich zeigte, dass er farbenblind ist, wusste er schon, dass es leider nicht in Frage kommt.
  Zawsze chciał zostać komandorem, ale kiedy się okazało, że jest daltonistą, wiedział już, że to nie wchodzi w grę.

  2. entgleisen* – wykoleić się (o pociągu, tramwaju itp.)
  * entgleiste - ist entgleist
  Der Güterzug ist entgleist und der ganze Zugverkehr auf dieser Strecke musste vorübergehend eingestellt werden.
  Pociąg towarowy wykoleił się i cały ruch na tej trasie musiał zostać tymczasowo wstrzymany.

  3. die Schleichwerbung, -, -en – kryptoreklama
  Wenn ein Politiker ein T-Shirt von Coca-Cola trägt, kann es auch immer als Schleichwerbung interpretiert werden.
  Kiedy (jakiś) polityk nosi koszulkę Coca-Coli, zawsze może to być także zinterpretowane jako kryptoreklama.


  żródło: M. Perliński → Lexikalischer Kalender DE-PL – erstes Jahr, Wochenblatt 12

  ciąg dalszy nastąpi/Fortsetzung folgt
  ... The Eternal Validity of the Soul ...
  User avatar

 • Posts:668
 • Joined: 08 Oct 2010, 22:10

 • Asgard ...

  Post » 23 Mar 2015, 01:03


  23. März

  1. das Schlitzauge, -s, -n – skośnooki, żółtek, (Chińczyk, Wietnamczyk, Koreańczyk itp.)
  Schlitzaugen gibt es jetzt in Warschau auf Schritt und Tritt.
  Skośnoocy są teraz w Warszawie na każdym kroku.

  2. jemanden von etwas abbringen* – odwieść kogoś od czegoś (np. od jakiegoś planu)
  * brachte ab - hat abgebracht
  Es ist mir leider nicht gelungen, ihn von diesem riskanten Plan abzubringen.
  Niestety nie udało mi się go odwieść od tego ryzykownego planu.

  3. labern* – trajkotać i pleść bzdury/nieistotne rzeczy, pieprzyć głupoty
  * laberte - hat gelabert
  Hör mal endlich auf zu labern und lass mich bitte ausreden.
  Przestań no wreszcie pieprzyć głupoty i daj mi skończyć (w mówieniu tego, co zacząłem = nie przerywaj mi).


  żródło: M. Perliński → Lexikalischer Kalender DE-PL – erstes Jahr, Wochenblatt 12

  ciąg dalszy nastąpi/Fortsetzung folgt
  ... The Eternal Validity of the Soul ...
  User avatar

 • Posts:668
 • Joined: 08 Oct 2010, 22:10

 • Asgard ...

  Post » 24 Mar 2015, 01:06


  24. März

  1. die Sicherung, -, -en – 1. bezpiecznik 2. zabezpieczenie
  Es gab einen Kurzschluss und die Sicherung ist rausgesprungen.
  Było zwarcie i wyskoczył bezpiecznik.

  2. einen fahren lassen* – puścić bąka, spierdzieć się, pierdnąć**
  * er lässt einen fahren - ließ einen fahren - hat einen fahren lassen
  ** Synonym: furzen - furzte - hat gefurzt
  Wenn du nur noch einmal in meiner Anwesenheit einen fahren lässt, hole ich meine Knarre aus dem Kofferraum und erschieße dich.
  Jeżeli raz jeszcze spierdzisz się w mojej obecności, to pójdę po spluwę do bagażnika i cię zastrzelę.

  3. etwas ins Lot bringen* – doprowadzić coś do ładu/prawidłowego stanu/porządku
  * brachte ins Lot - hat ins Lot gebracht; Synonym: etwas in Ordnung bringen
  Versuch, dein privates Leben wieder ins Lot zu bringen.
  Spróbuj znowu doprowadzić swoje życie prywatne do porządku.


  żródło: M. Perliński → Lexikalischer Kalender DE-PL – erstes Jahr, Wochenblatt 12

  ciąg dalszy nastąpi/Fortsetzung folgt
  ... The Eternal Validity of the Soul ...
  User avatar

 • Posts:668
 • Joined: 08 Oct 2010, 22:10

 • Asgard ...

  Post » 25 Mar 2015, 01:03


  25. März

  1. Kartoffeln schälen* – obierać ziemniaki
  * schälte - hat geschält
  Nachdem ich die Kartoffeln geschält hatte, konnte ich sie ins Wasser legen und kochen.
  Obrawszy ziemniaki mogłam je włożyć do wody i ugotować.

  2. ab sein* – 1. odpaść/oderwać się 2. być bez energii życiowej
  * war ab - ist ab gewesen
  An meinem Mantel sind zwei Knöpfe ab.
  Od mojego płaszcza odpadły dwa guziki.

  3. (mit jemandem) vor den Traualtar treten* – pójść do ołtarza, pobrać się, zawrzeć ślub (kościelny)
  * er tritt - trat - ist getreten
  Und noch im selben Monat ist er mit ihr vor den Traualtar getreten.
  I jeszcze w tym samym miesiącu poszedł z nią do ołtarza.


  żródło: M. Perliński → Lexikalischer Kalender DE-PL – erstes Jahr, Wochenblatt 13

  ciąg dalszy nastąpi/Fortsetzung folgt
  ... The Eternal Validity of the Soul ...
  User avatar

 • Posts:668
 • Joined: 08 Oct 2010, 22:10

 • PreviousNext

  Return to Nauka języka

  Who is online

  Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

   
  Powered by phpBB © phpBB Group. | Idol designed by Planetstyles.com
   Nawigacja