It is currently 27 Jan 2022, 08:02

Proszę poprawić błędy:)

Tu rozwiążesz swoje problemy związane z językiem niemieckim.

Post » 22 Apr 2015, 22:55


Das Thema meiner Diplomarbeit ist „ Menschen mi t behinderung auf dem polnischen Arbeitsmarkt”. Ziel dieser Arbeit war, die gezeigte Situation was ist auf dem Arbeitsmarkt.
Arbeit besteht aus mit drei Kapitel. Im ersten Kapitel warden disabled persons. Im zweiten Kapitel shows Barrieren Beschäftigung von Behinderten. Im dritten Kapitel warden Beschäftigungsformen.
Das sind die Leute deren körperliche fitness, geistig und geistig, permanent oder regelmäßig schwer, begrenzt oder verhindert Leben täglich und Lernen, Arbeit und die Leistung der sozialen Rollen einträchtig mit Rechtsnormen und üblichen Regeln. Behinderung verhindert Erfüllung der sozialen Rollen, besonders Fähigkeit bis Ausführung der Arbeit.
Andere frage Behinderung ist jeder Grenze mangelnde Fähigkeit um Aktionen durchzuführen Höhe anerkannt für normal den Menschen. Einige Behinderung es gibt angeboren das heißt tritt von der Geburt, andere warden dort infolge Krankheiten oder Unfall.
Entscheidung über grad der behinderung ist obligat Element, im falle von wann Person eine Behinderung Verwendung will Berechtigungen und Facilitation enthalten vor dem gesetz der sich auf die Beschäftigung. Person qualifiziert sich als Prädikat: teilweise teilweise arbeitsunfähig oder Person was weitgehend die Fähigkeit verlieren zu arbeiten. Vollständig arbeitsunfähig und Eigenleben, oder Person mit grad der behinderung gegen die Leistungsfähigkeit des Körpers es ist Notwendigkeit zu konstanten und langfristige Unterstützung und Gesundheit um erfüllen Grundbedürfnisse des Lebens. Vollständig arbeitsunfähig oder Person, welche die Fähigkeit verloren.
Behindert erfordern Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt. Sie erfordern kontinuierliche Überwachung, weil es ist Einheit das ist ein weltweites Problem. Behinderungen haben ganz andere Möglichkeiten Arbeit in den Fabriken. Manchmal sie wird gegeben geeignete Bedingungen und stellt die Position Gesundheitszustand. Behindert Arbeit suchen insbesondere in Unternehmen die bereits beschäftigen diese Personen. Gesetzgebung bietet behindert das Recht auf zusätzliche Pause bei der arbeit oder in der Freizeit. Zeit zusätzliche Pause 15 Minuten und ist nicht als Arbeitszeit angerechnet. Eine Person mit schweren und leichte Behinderung hat das Recht, zu verlassen welches ist 10 Werktagen im Kalenderjahr.
Behinderung empfangen wird negative von der Gesellschaft. Hauptaugenmerk konzentriert sich auf körperliche fitness oder geistige Leistungsfähigkeit, das ist wichtig für die Beschäftigung ist. Die bequemste Beschäftigungsform ist Telearbeit. Kannst es schaffen zu Hause und unterwegs. Nicht jeder eine Chance hat erhalten ins Büro oder Fabrik und sogar aus dem haus. In solchen Situationen diese arbeit ist gute lösung. Sie können dann zeit sparen und Reisekosten.
Am Ende kann geschlossen werden, dass behinderte sind die moisten benachteiligt. verursacht durch Barieren.


Tematem mojej pracy magisterskiej jest „Osoby niepełnosprawne na Polskim rynku pracy”. Celem pracy było przedstawienie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale zostało wyjaśnione pojęcie osób niepełnosprawnych. W drugim rozdziale przedstawiono bariery w zatrudnieniu niepełnosprawnych. W trzecim rozdziale przedstawiono formy zatrudnienia.
Są to osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna i umysłowa, trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza czy nawet uniemożliwia życie codzienne, a także naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi. Niepełnosprawność uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a szczególnie zdolności do wykonywania pracy zawodowej.
Innym zagadnieniem niepełnosprawności jest każde ograniczenie lub brak zdolności do wykonywania czynności na poziomie uznawanym za normalny dla człowieka. Niektóre niepełnosprawności są wrodzone, co znaczy, że występują od urodzenia, inne z kolei powstają w wyniku przebytych chorób czy wypadków.
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanowi niezbędny element w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna, chce korzystać z przywilejów i ułatwień zawartych w prawie odnoszącym się do zatrudnienia. Orzecznik kwalifikuje osobę jako: częściowo niezdolną do pracy czyli osobę, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy. Całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, czyli osoba u której stopień naruszenia sprawności organizmu, stanowi konieczność do stałej i długotrwałej pomocy i opieki w celu zaspokajania podstawowych podstaw życiowych. Całkowicie niezdolny do pracy czyli osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek czynności. Niepełnosprawni wymagają udoskonalenia rynku pracy. Wymagają oni stałego monitorowania, bo jest to jednostka z problemem globalnym.
Niepełnosprawni mają zupełnie inne możliwości zatrudnienia w zakładach pracy. Czasami zapewnia się im odpowiednie warunki i przystosowuje stanowiska do stanu zdrowia. Niepełnosprawni szukają zatrudnienia szczególnie w firmach już zatrudniających takie osoby. Ustawodawstwo zapewnia niepełnosprawnym prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas dodatkowej przerwy wynosi 15 minut i nie jest on wliczany do czasu pracy. Osoba o znacznym jak i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności posiada prawo do urlopu, który wynosi 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.
Niepełnosprawność odbierana jest w dość negatywny sposób przez społeczeństwo. Główną uwagę skupia się na sprawności fizycznej czy psychicznej, co jest ważne przy zatrudnieniu. Najbardziej dogodna forma zatrudnienia jest telepraca. Można ją wykonywać
w domu i poza domem. Nie każdy ma szanse dostać się do biura czy fabryki, a nawet wyjść
z domu. W takich sytuacjach praca ta jest dobrym rozwiązaniem. Można wtedy zaoszczędzić czas i koszty dojazdu.
Na koniec można stwierdzić, że niepełnosprawni są najbardziej pokrzywdzeni przez los co powoduje u nich problemy ze znalezieniem pracy. Przyczyną są bariery.
 • Posts:5
 • Joined: 22 Apr 2015, 22:47

 • Post » 23 Apr 2015, 00:07


  niestety, to sie nie da poprawic
  Es kommt immer auf den Kontext an.
  User avatar

 • Posts:6562
 • Joined: 12 Sep 2010, 11:48
 • Location: FFM

 • Post » 23 Apr 2015, 00:15


  a moge prosić o poprawne przetłumaczenie?
 • Posts:5
 • Joined: 22 Apr 2015, 22:47

 • Post » 23 Apr 2015, 07:44


  Tu spróbuj. Zapłacisz grosze, a będzie dobrze
  [Werbung entfernt]
  http://deutschimwasserbau.blogspot.com/
  Słówka: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NyS0SRwmLqlaHi1nXcP7GyzgUddtfRxDo3e9SJc93Ew/edit?usp=sharing
  User avatar

 • Posts:52
 • Joined: 15 Apr 2015, 22:42
 • Location: Bobrzany

 • skriv

  Post » 30 Aug 2021, 17:11


  [Werbung entfernt]


  Return to Pomoc językowa

  Who is online

  Users browsing this forum: Google [Bot] and 2 guests

  cron
   
  Powered by phpBB © phpBB Group. | Idol designed by Planetstyles.com
   Nawigacja